KOÇLUKTA GÖRSEL NOT TUTMA ATÖLYESİ

Tarih açıklanacaktır. / İSTANBUL

Tarih açıklanacaktır. / 09:30 - 17:30 2 tam gün

Kolaylaştırıcı: Sema K. Tezer

Eğitim yeri: Denge Merkezi İstanbul Ahmet Mithat Efendi cad. Süheyla Hanım apt. No:9/3 Fenerbahçe

NEDİR?

Koçlukta “Görsel Not Tutma” Atölyesi, insan beyninin görselleştirerek düşünme ve kaydetme niteliğinden ve insanların %88’den fazlasının görsel ve kinestetik yolla öğreniyor olduğu bilgisinden hareketle, koçların yazı ve çiziyi içererek görsel not tutma becerilerini desteklemek üzere tasarlanmıştır.

NE SAĞLAR?

Harf, kelime ve cümleleri birer “görsel elemana” dönüştürebilmeyi, Koçluk notlarını küçük görsel iconlar, semboller ve metaforlarla güçlendirmeyi, Renkleri yazı ve çizideki önemini anlayarak daha bilinçli kullanmayı, Koçluk kağıdını bir büyük resim olarak görebilmeyi ve ölçekli kullanabilmeyi, Dinleme sürecine görselliğin kattığı sadelik, derinlik ve etkiyi farketmenizi, Her cümleyi yazmak yerine, görselliği güçlü özet notlar tutma becerisiyle, Lineer not tutma yerine, bütünsel not tutma becerisi kazanmayı destekler.

Ayrıca; Bütünsel Beyin sistemimizin kalıcı hafıza, öğrenme, sentezleme ve yaratma becerisini aktive ederek, koçluk alan kişi ve koç için yaşanılan o deneyimin gücü, etkisi ve kalıcılığını artırmayı sağlar.

SİZE ULAŞALIM