DİĞER ERICKSON EĞİTİMLERİ

DÖNÜŞÜMSEL EĞİTİCİ EĞİTİMİ

(56 CCEUs - 5 Core Competencies)

Bu program, yaşamının farklı alanlarında eğitmenlik yapmakta olanların ya da eğitmen olmak isteyenlerin eğitmenlik becerilerini ve yetkinliklerini çok farklı bakış açılarından geliştirmesini sağlayan, dönüşümsel süreci ile derin deneyimler yaratan bir programdır. Erickson Coaching International kurucusu Dr. Marilyn Atkinson tarafından verilmektedir. Her yıl Erickson Uluslararası Antalya programı kapsamında Türkiye’de sunulmaktadır.

Bu programa katılmak için TASC Modül 1’e katılmış olmak gereklidir. Eğitmen olanlara farklı bir bakış açısı ile eğitim planlama ve hazırlama yaklaşımlarını, eğitmen olmak isteyenlere pek çok eğitmenlik donanımını deneyimsel olarak öğretir. Ayrıca kişisel içgörü ve farkındalığı arttırır.

YÜKSEK PERFORMANSLI TAKIM KOÇLUĞU EĞİTİMİ

(14 CCEUs - 10 Core Competencies)

Her insan aslında bir takımın üyesidir. Takım koçluğu programı, TASC eğitimi koçların özellikle kurumsal dünya başta olmak üzere birden fazla kişinin bir arada verimli, sinerjik ve yaratıcı çalışmalarını destekleyecek takım koçluğu yapabilmeleri için gerekli bir eğitimdir. Kurumsal hayatta da bu programa katılanlar takımlarının çalışmalarında koçluk yaklaşımlarını farkındalıkla kullanarak verimi arttırabilirler.

Bu eğitime katılmak için TASC modül 1 ve 2’yi tamamlamak gerekir. Koçların, kurumsal alanda en fazla katkı sağlayan takım koçluğu yetkinliklerini kazanmalarını destekler.

ÇİFT – İLİŞKİ KOÇLUĞU EĞİTİMİ

(20 CCEUs - 12 Core Competencies)

İlişki Koçluğu özellikle kadın-erkek ilişkilerinde veya aile olarak aynı anda birden fazla kişiye koçluk yapmayı sağlayan, ilişkilere ve ilişki dinamiklerine yönelik pek çok bilgi ve yaklaşımı içeren 2 bölümlü bir programdır.

Bu eğitime katılmak için TASC modül - 4 eğitimini tamamlamak gerekir. Koçların ikili ilişkilere koçluk yapabilme yetkinliklerini destekler.

4 KADRANLI BÜTÜNSEL DÜŞÜNME EĞİTİMİ

(34.5 CCEUs)

“Dört Kadranlı Bütünsel Kuantum Düşünme Eğitimi” doğrusal olmayan, çok katmanlı öğrenmeye dayalı ve gerçekliğe bütünsel bir pencereden bakarak “Bütünsel İnsan” gelişimini hızlandıran 3 tam günlük bir eğitimdir. Bu eğitim, koçun “koç konumunu” doğal olarak güçlendirirken zihnin algılanan gerçekliğe yönelik esnekliğini arttırır. Bu eğitim koçların kişişel gelişimini desteklemenin yanı sıra dönüşümsel koçluk teknikleri öğrenmelerine de katkı sağlar. Katılımcıların yaratıcı ve farklı düzlemde düşünebilme potansiyellerini açığa çıkarmak üzere deneyimsel olarak beynin düşünme süreci üzerinde çalışılır. Kuantum düzleminin gizemli alanına bakmak ve düşünce sistemi ve evrenin paradoksal yapısını kavramak üzere kuantum fiziği metaforik olarak ele alınır.

Bu eğitime katılım için koç olma zorunluluğu yoktur. Dünyaya ve yaşama beynin düşünme ve algılama sisteminden bakabilme ve kuantum düşünme yaklaşımlarını öğrenmeyi ve koçların derin dönüşümsel koçluk yöntemleri edinmelerini sağlar.

EXPANDING EMOTIONAL INTELLIGENCE - Sevme Özgürlüğü

(13 CCEUs)

Bireyin toplum ve aile içinde gelişim sürecinde ortaya çıkan ve günlük yaşamının akışında farkında olmadan engelleyici rol oynayan duygusal alışkanlıklarını fark edip, onlardan özgürleşmesini sağlayan 3 tam günlük eğitimdir. İnsana kendini tanıma ve sınırlarını fark etmeye yönelik araçlar sunar. Duygusal sınırların aşılmasını destekler. Değerlerin farkındalığı ile kişinin duygusal dünyasında kendini daha özgür bir alana taşımasına katkı sağlar. Böylelikle daha fazla özgürlük ve esneklik ortaya çıkar. Katılımcılar bu eğitimde başkalarının onlar üzerinde oluşturduğu duygusal manipülasyonları fark etmeyi de öğrenirler. Koçların “Bütünsel İnsan” gelişimi ve farkındalıklarını destekleyen bir eğitimdir.

Bu eğitime katılım için koç olma zorunluluğu yoktur. Duygusal beynin gelişim sürecini, etkilerini fark etmeyi ve dönüştürebilme yetkinliği kazanmayı sağlar. Katılımcıların kişisel gelişimini destekler.

UZLAŞI KOÇLUĞU EĞİTİMİ

Bu eğitim, yaşamın her alanında her insanın ihtiyaç duyduğu uzlaşı yaklaşımlarına ve tekniklerine yönelik yeni bakış açısı ve yöntemler kazandırmayı hedefler. Karşısındakini yönlendirme, etkileme ve zorlama ile her tarafın kazandığı gerçek anlamda “değer” temelli uzlaşı yapabilme arasındaki farkı farkettirir ve bunu yapabilmenin yollarını deneyimsel olarak öğretir. Koçların “uzlaşı” koçluğu yapabilmelerine yönelik pek çok araç sunmasının yanı sıra özellikle üst düzey yöneticilerle “gölge koçluk” yapabilme yetkinlikleri kazandırır. Koçlar koçluk beceri ve bilgilerini arttırırken, iş yaşamında özellikle satış ve uzlaşı gerektiren alanlarda çalışanlar “değer ve karşılıklı kazanım odaklı” uzlaşı yaklaşımlarını öğrenirler.

Bu eğitime katılım için koç olma zorunluluğu yoktur. Koçların ise uzlaşı koçluğu tekniklerini geliştirmelerini ve gölge koçluk yetkinlikleri edinmelerini sağlar.

BİLİNÇ AŞAMALARI FARKINDALIĞI

(25 CCEUs - 12 Core Competencies)

Bu eğitim kişisel farkındalığı arttırmaya ve kişinin kendi bilinç aşamalarında yolculuk yaparak kendini daha derinden tanımasına katkı sağlar. Kişi değerleri ve amacının daha derin deneyimsel bir süreçle farkına varır. Tamamen içsel bir öğrenme sürecidir. İnsan gelişiminde kullanılan haritaladan biri olan David Hawkins “Bilinç Aşamaları” skalasında deneyimsel bir yolculuğun yaşanmasını destekler.

Bu eğitime katılım için en az TASC modül 3’ü tamamlamış olmak gerekir. Koçluk konumunu derinleştirmeyi ve derin “Bütünsel İnsan” gelişimini destekler.

İLERİ METAFORLARLA KOÇLUK

(22 CCEUs - 7 Core Competencies)

İnsan beyni metafor/mecaz ile düşünür. Koçluk sürecinde metafor kullanımını, koçluk alanların yaşama ve kendilerine bakışlarını metafor/mecaz kullanarak esnetebilmelerini ve farkındalıklarını arttırmalarını destekler. Hikayeleştirme, metaforları duyabilme ve koçlukta kullanabilme deneyimini oluşturur. Bilinç gelişimi yolculuğunda metaforik bir gemi ile gezintiye çıkarak fark edilmemiş alanları keşfettirir. Rüyaların gerçek anlamlarını ve kişiye özel mesajlarını metafor çözümleme ile anlaşılır kılar.

Bu eğitime katılım için en az TASC modül 3’ü tamamlamış olmak gerekir. Koçların koçluk becerilerini desteklemesinin yanı sıra “Bütünsel İnsan” gelişimine de katkı sağlar.

BÜTÜNSEL “ENNEAGRAM” EĞİTİMİ

“Enneagram” eski öğretilere dayalı zengin bir “Bütünsel İnsan” gelişimi aracıdır. Günümüzde psikoloji alanında bu eski öğretilerilerin modern psikoloji ile uyumlandırılmış kişilik tiplemeleri insan tanıma aracı olarak kullanılmaktadır. Enneagram 9 farklı kişilik tipini tanımlar ve her bir kişilik tipi belli bir zihinsel ve duygusal etkiyi kişinin kişilik özelliklerinin gelişimi ve bunların günlük yaşam deneyimine yansımasını tanımlar. Bu da kişiyi belli bir enneagram tanımına yaklaştırır. Bu bağlamda enneagram kişisel farkındalık ve gelişim açısından önemli bir rehberdir. Bütünsel enneagram eğitiminin diğer enneagram eğitimlerinden farkı her bir enneagram tanımının derininde yer alan temel yaşamsal değer ile kişinin o değerleri bütün enneagram resmi çerçevesinden hayata geçirebilmesine yönelik bakış açısı kazandırmasıdır.

Bu eğitim deneyimsel bir çalışmadır. Katılımcıların farklı enneagram tiplemelerini deneyimlemelerini, gizli inançlarını keşfetmelerini ve hepsinden önemlisi bunların altındaki 9 ana değerin farkındalığı ile çok daha dengeli ve bütünsel davranışları ortaya koyabilme fırsatı sunar. İnsanın özü ve derinliklerini keşfettirerek diğerlerini daha yakından tanıma, anlama ve uyumlanma gücü kazandırır.

Bu eğitime herkes katılabilir. Koçlar, koçluk konumunu derinleştirmenin yanı sıra, koçluk yaptıkları kişileri daha yakından tanıyarak daha güçlü uyum becerileri edinebilirler.

SİZE ULAŞALIM